Bewusteloos en geen (normale) ademhaling? >> BEL 112 en start reanimatie!

Organisatie

De stichting Beemster Hart Safe richt zich als regie organisatie op de volgende aandachtsgebieden:

  • Aanschaf, plaatsing en onderhoud AED’s
  • Opleidingen
  • Alarmering, opvolging en nazorg
  • Preventie en voorlichting
Aanschaf, plaatsing en onderhoud AED’s

AED BeemsterDe stichting Beemster Hart Safe verzorgt de plaatsing, aanschaf en het onderhoud van een 15-tal openbaar beschikbare AED’s in de dorpskernen en buitengebieden in de Beemster. In het geval van uitbreiding van dorpskernen door nieuwbouw zorgt de stichting er voor dat in deze nieuwe wijken ook nieuwe AED’s beschikbaar komen.

Het onderhoud op de AED’s die onder het beheer van de stichting vallen vindt elke 2 jaar plaats of op elk moment dat een AED actief is ingezet voor een reanimatie.

Opleidingen

AED herhalingslesDe stichting verzorgt de basiscursussen en de herhalingscursussen voor reanimatie en bediening van een AED. De cursussen worden verzorgt door een door de Nederlandse Reanimatie Raad geaccrediteerde, bevoegde docent.

Alarmering, opvolging en nazorg

HartslagNuDe alarmering en opvolging van reanimatiemeldingen wordt verzorgd in samenwerking met Ambulance Amsterdam. Onze stichting heeft een convenant afgesloten waarin de samenwerking tussen de ambulancedienst en de stichting is vastgelegd. Vrijwillige hulpverleners in de gemeente Beemster kunnen zich aanmelden bij HartslagNu en worden in geval van een reanimatie door middel van een SMS bericht of een melding via een App op de smartphone opgeroepen om te gaan reanimeren.

Stichting Beemster Hart Safe is het primaire aanspreekpunt voor Ambulance Amsterdam in de Beemster. Door Ambulance Amsterdam zijn in de Beemster een tweetal reanimatiecoordinatoren aangesteld die in nauw overleg met Ambulance Amsterdam toezien op de kwaliteit en beschikbaarheid van hulpverleners en AED’s. Tevens verzorgen zij de eerste nazorg voor de hulpverleners.
Preventie en voorlichting.

AED BeemsterDe stichting verzorgt waar mogelijk en gewenst voorlichting. Voorbeelden hiervan zijn informatie op scholen of de informatie over de niet-reanimeren penning zoals op deze website.