Bewusteloos en geen (normale) ademhaling? >> BEL 112 en start reanimatie!

Beemster Hart Safe en Ambulance Amsterdam tekenen convenant

Beemster Hart Safe en Ambulance Amsterdam tekenen convenant

Ambulance Amsterdam zoekt de samenwerking met lokale burgerhulp-verleningsorganisaties om de kans van overleven te vergroten voor de burgers met een acute circulatiestilstand.

Ondertekening convenant BHH

Directeur Jan Pierik van Ambulance Amsterdam en Peter Heerschop namens het bestuur van de Stichting Beemster Hart Safe tekenen het convenant. Op de achtergrond Gerda de Vink en Scott Kleijn, de reanimatiecoordinatoren van Beemster.

De aanrijdtijden van de ambulances zijn over het algemeen binnen de norm van vijftien minuten. Voor een reanimatie is dit echter te lang waardoor de samenwerking met burgers noodzakelijk is.

Bij acuut hartfalen is het van groot belang dar er zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen zes minuten) gestart wordt met het opstarten van een reanimatie. Hoe sneller er ook een Automatische Externe Defibrillator (AED) ter plaatse kan zijn en ingezet wordt, hoe groter de kans van overleven voor de patiƫnt.

Om dit te bewerkstelligen is Ambulance Amsterdam, de verzorger van ambulancediensten in onze regio, het project Burger Harthulp gestart: een oproepalarmeringssysteem om de burgers en AED zo spoedig mogelijk ter plaatste te laten komen. In de Beemster is hierbij in 2012 met succes de samenwerking gezocht met de Stichting Beemster Hart Safe wat nu, anno 2014, heeft geresulteerd in het ondertekenen van een convenant op 20 maart jl. In dit document worden afspraken gemaakt over de opleiding en kwaliteitseisen van deelnemers aan dit project.

Wil je meer informatie over Burger Harthulp, kijk dan even op www.burgerharthulp.nl of neem contact op met Gerda de Vink of Scott Kleijn.