Bewusteloos en geen (normale) ademhaling? >> BEL 112 en start reanimatie!

Verslag informatieavond Burger Harthulp 5 november 2013

Verslag informatieavond Burger Harthulp 5 november 2013

Op dinsdag 5 november organiseerde de Stichting Beemster Hart Safe een informatieavond over Burger Harthulp in Beemster. De avond werd verzorgd door medewerkers van Ambulance Amsterdam, de ambulancedienst in de regio.

Burger Harthulp is de voorziening die het mogelijk maakt aangemelde vrijwilligers rechtstreeks door de meldkamer te laten alarmeren in geval van een reanimatie binnen de gemeentegrenzen van Beemster.

Burger Harthulp

De enorme opkomst tijdens deze avond -maar liefst 80 betrokken vrijwilligers waren aanwezig- bewijst dat het onderwerp ‘leeft’. Onder de aanwezigen bevonden zich:

  • vrijwilligers die via Beemster Hart Safe zijn opgeleid
  • leden van EHBO Beemster
  • leden van Brandweer Beemster
  • vrijwilligers die via de lokale afdeling van de Hartstichting zijn opgeleid
  • politie Zaanstreek-Waterland
  • Gemeente Beemster
  • en overige ge├»nteresseerden.
Actuele situatie in Beemster

Na de opening door voorzitter Peter Heerschop werd een presentatie gegeven over de actuele situatie in de Beemster. Tijdens deze presentatie werd door Scott Kleijn toegelicht langs welke weg de opzet van het AED- en vrijwilligers netwerk in Beemster is gelopen sinds de oprichting van de stichting in 2007.

Burger Harthulp

De aanwezigen kregen een uitleg over de huidige dekking en beschikbaarheid in de 4 dorpskernen en de buitengebieden in Beemster. Om de dekking te vergroten is recent een samenwerking gestart met Brandweer Beemster. Deze samenwerking werd ook toegelicht.

Vandaag de dag telt Beemster 31 AED apparaten en meer dan 250 opgeleide vrijwilligers. 66 vrijwilligers zijn aangemeld bij Burger Harthulp en 28 AED’s zijn beschikbaar in geval van een calamiteit.

Tijdens de presentatie werd bovendien toegelicht dat voor vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij een reanimatie nazorg is geregeld. Dit wordt in primair door de lokale co├Ârdinatoren, Gerda de Vink en Scott Kleijn, verzorgd. Zij worden hiervoor getraind door Ambulance Amsterdam.

Presentatie Ambulance Amsterdam

Burger HarthulpAansluitend volgde een presentatie van Peter Dik en Peter van den Nouland van Ambulance Amsterdam. Met humor en relativeringsvermogen werd de aanwezigen op heldere wijze uitgelegd wat er precies gebeurt op het moment dat het hart getroffen wordt door ventrikelfibrilleren.

Met behulp van zeer aansprekende filmpjes werd duidelijk gemaakt waarom de eerste 6 minuten cruciaal zijn op het moment dat het hart een probleem heeft.

Demonstratie van een reanimatieBurger Harthulp

Na de pauze was het tijd voor de praktijk en werd een demonstratie gegeven van een reanimatie waarbij de samenwerking tussen vrijwillige hulpverleners en het ambulanceteam inzichtelijk werd gemaakt.

Tijdens de demonstratie werd realistisch nagespeeld wat er precies gebeurt op het moment dat vrijwilligers een reanimatie opstarten in afwachting van de ambulance.

Burger Harthulp

Bij aankomst van het ambulanceteam continueren de vrijwilligers de basale reanimatie (hartmassage en gebruik van de AED) terwijl het ambulanceteam gaat zorgen voor het vrijmaken van de ademweg, het toedienen van zuurstof en medicatie. Tevens wordt het slachtoffer aangesloten op de hartmonitor/AED van de ambulancedienst.

De demonstratie maakte voor de aanwezigen een hoop duidelijk. Na afloop werd uitgebreid de tijd genomen voor een toelichting op alles wat zich de minuten ervoor had afgespeeld en kon iedereen vragen stellen.

Tevens bestond de mogelijkheid om alle gebruikte materialen en apparatuur van dichtbij te bekijken.

Uitreiking hesjes en mondmaskersBurger Harthulp

De avond werd afgesloten met het uitreiken van veiligheidshesjes en mondmaskers aan de aanwezige, bij Burger Harthulp ingeschreven vrijwilligers. De hesjes en mondmaskers zorgen voor de eigen veiligheid van de vrijwilligers en bovendien zijn de hesjes belangrijk voor de herkenbaarheid door de professionele hulpdiensten en omstanders.

Peter Heerschop bedankte tenslotte Peter Dik en Peter van den Nouland voor hun inbreng deze avond en onderstreepte dit met een gezonde traktatie.

Al met al een zeer geslaagde, leerzame avond.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Burger Harthulp op zelf aanmelden als vrijwilliger? Kijk op www.burgerharthulp.nl of neem contact op met:

Foto’s

(met dank aan Marjanne Leenstra)

Ambulance Amsterdam

Peter Dik (l) en Peter van den Nouland (r) van Ambulance Amsterdam

SAM_9666.JPG

Samenwerking tussen ambulanceteam en vrijwilligers

SAM_9712.jpg

Gebruikte materialen, apparatuur en medicatie tijdens de reanimatie.