De belastingdienst stelt dat giften en donaties die gedaan worden aan goede doelen en instellingen fiscaal gezien aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen als de instelling is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De stichting Beemster Hart Safe is een door de belastingdienst aangemerkte ANBI instelling.

ANBIUw gift is van images-te welkom op rekeningnummer

NL91 RABO 0138 7898 00

Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Bekijk hier de ANBI informatie.