Bewusteloos en geen (normale) ademhaling? >> BEL 112 en start reanimatie!

ANBI informatie Stichting Beemster Hart Safe

De Belastingdienst verlangt van ANBI instellingen de publicatie van een aantal gegevens en documenten met als doel “het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen” (bron: Belastingdienst).

Middels de publicatie van onderstaande informatie en documenten voldoen wij aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.

Algemene informatie
Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel een hartveilig Beemster te realiseren voor iedereen die er woont, werkt of te gast is. Uitgebreide informatie over onze missie, visie en doelen vindt u in ons beleidsplan.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd. De door de bestuursleden gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten.

De docenten die de reanimatielessen verzorgen hebben tevens zitting in het bestuur en ontvangen voor elke reanimatieles een onkostenvergoeding. De docenten zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Resultaten 2018
  • Herhalingslessen reanimatie/AED (BLS provider volgens NRR richtlijnen)
  • Basiscursussen reanimatie/AED (BLS provider volgens NRR richtlijnen)
  • Aanschaf 4 Laerdal QCPR reanimatietorso’s met feedback technlogie
  • Vervanging 5 Metronic Lifepak CRplus AED’s i.v.m. verstrijken technische levensduur.
  • Realisatie 3 extra AED’s geplaatst bij bedrijven in de gemeente Beemster na bemiddeling door de stichting en mogelijk gemaakt door schenkingen.
  • Jaarlijks onderhoud AED’s in eigendom van de stichting.
  • Jaarlijkse coƶrdinatie van onderhoud van AED’s van derden.
  • Leveranciersgesprek voor evaluatie dienstverlening in 2018 en nieuwe afspraken voor 2019
  • Afsluiten partnerovereenkomst met nieuwe landelijke stichting HartslagNu (reanimatieoproepsysteem)
  • Nazorg aan burgerhulpverleners na inzet bij diverse reanimaties.
Documenten

Uw gift is van images-te welkom op rekeningnummerNL85 RBRB 0939 5159 62