In 2005 werd door een groep enthousiaste mensen vanuit EHBO Beemster en de Kernpraktijk Fysiotherapie Beemster gesproken over het opzetten van een AED netwerk in de gehele gemeente Beemster.

Er volgde overleg met de Gemeente Beemster voor financiële ondersteuning en in 2007 bracht de gemeente de initiatiefnemers in contact met een groep potentiële bestuursleden.

Het bestuur werd gevormd, de doelstellingen werden bepaald en eind 2007 was de stichting Beemster Hart Safe een feit.

Met financiële medewerking van zowel de Gemeente Beemster als enkele lokale bedrijven werden op 22 mei 2008 de eerste vijf AED apparaten geplaatst  in elke woonkern.

Resultaten

Sindsdien is enorm veel gerealiseerd en vanaf 1 april 2012 is als gevolg van de aansluiting bij het landelijke reanimatie oproepsysteem HartslagNu de laatste voorwaarde ingevuld om van de Beemster een volwaardige ‘hart veilige’ leefomgeving te maken.

De feiten:

  • een netwerk van 33 AED apparaten;
  • meer dan 250 opgeleide vrijwillige vrijwilligers;
  • bijna 200 oproepbare burgerhulpverleners in de gehele Beemster
  • aansluiting bij HartslagNu, het SMS/app alarmering systeem in samenwerking met Ambulance Amsterdam;
  • de organisatie van meerdere basiscursussen per jaar;
  • de organisatie van meerdere herhalingscursussen per jaar.

De stichting Beemster Hart Safe bedankt iedereen die, in welke vorm dan ook, een bijdrage heeft geleverd om dit mogelijk te maken.

DELEN: