De Belastingdienst verlangt van ANBI instellingen de publicatie van een aantal gegevens en documenten met als doel “het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen” (bron: Belastingdienst).

Middels de publicatie van onderstaande informatie en documenten voldoen wij aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.

Algemene informatie
Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel een hartveilig Beemster te realiseren voor iedereen die er woont, werkt of te gast is. Uitgebreide informatie over onze missie, visie en doelen vindt u in ons beleidsplan.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd. De door de bestuursleden gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten.

De docent die de reanimatielessen verzorgt heeft tevens zitting in het bestuur en ontvangt voor elke reanimatieles een onkostenvergoeding. De docent is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en het Oranje Kruis.

 Verslag van uitgevoerde activiteiten

Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen wij u graag naar onze uitgebreide nieuwspagina.

Documenten

Uw gift is van images-te welkom op rekeningnummer NL91 RABO 0138 7898 00