Beemster Hart Safe en Ambulance Amsterdam tekenen convenant

Ambulance Amsterdam zoekt de samenwerking met lokale burgerhulp-verleningsorganisaties om de kans van overleven te vergroten voor de burgers met een acute circulatiestilstand.

Ondertekening convenant BHH

Directeur Jan Pierik van Ambulance Amsterdam en Peter Heerschop namens het bestuur van de Stichting Beemster Hart Safe tekenen het convenant. Op de achtergrond Gerda de Vink en Scott Kleijn, de reanimatiecoordinatoren van Beemster.

De aanrijdtijden van de ambulances zijn over het algemeen binnen de norm van vijftien minuten. Voor een reanimatie is dit echter te lang waardoor de samenwerking met burgers noodzakelijk is.

Bij acuut hartfalen is het van groot belang dar er zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen zes minuten) gestart wordt met het opstarten van een reanimatie. Hoe sneller er ook een Automatische Externe Defibrillator (AED) ter plaatse kan zijn en ingezet wordt, hoe groter de kans van overleven voor de patiënt.

Om dit te bewerkstelligen is Ambulance Amsterdam, de verzorger van ambulancediensten in onze regio, het project Burger Harthulp gestart: een oproepalarmeringssysteem om de burgers en AED zo spoedig mogelijk ter plaatste te laten komen. In de Beemster is hierbij in 2012 met succes de samenwerking gezocht met de Stichting Beemster Hart Safe wat nu, anno 2014, heeft geresulteerd in het ondertekenen van een convenant op 20 maart jl. In dit document worden afspraken gemaakt over de opleiding en kwaliteitseisen van deelnemers aan dit project.

Wil je meer informatie over Burger Harthulp, kijk dan even op www.burgerharthulp.nl of neem contact op met Gerda de Vink of Scott Kleijn.

 

 

Herhalingslessen 2014

AED herhalingslesZoals elk jaar organiseren wij ook in 2014 weer de jaarlijkse herhalingsles voor iedereen met een geldig reanimatie en AED certificaat.

Dit najaar wordt de herhalingsles gehouden op:

 • Dinsdagavond 4 november 2014

Wij hebben gekozen voor 2 verschillende avonden en binnen deze avonden heeft u de mogelijkheid voor een tijdsblok te kiezen:

 • van 19:00 tot 20:30 uur
 • van 20:30 uur tot 22:00 uur

Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan de wens om meer keuze mogelijkheden voor het volgen van de herhalingslessen.

KLIK HIER voor meer informatie en aanmelden.

 

Burger Harthulp

 

Verslag informatieavond Burger Harthulp 5 november 2013

Op dinsdag 5 november organiseerde de Stichting Beemster Hart Safe een informatieavond over Burger Harthulp in Beemster. De avond werd verzorgd door medewerkers van Ambulance Amsterdam, de ambulancedienst in de regio.

Burger Harthulp is de voorziening die het mogelijk maakt aangemelde vrijwilligers rechtstreeks door de meldkamer te laten alarmeren in geval van een reanimatie binnen de gemeentegrenzen van Beemster.

Burger Harthulp

De enorme opkomst tijdens deze avond -maar liefst 80 betrokken vrijwilligers waren aanwezig- bewijst dat het onderwerp ‘leeft’. Onder de aanwezigen bevonden zich:

  • vrijwilligers die via Beemster Hart Safe zijn opgeleid
  • leden van EHBO Beemster
  • leden van Brandweer Beemster
  • vrijwilligers die via de lokale afdeling van de Hartstichting zijn opgeleid
  • politie Zaanstreek-Waterland
  • Gemeente Beemster
  • en overige geïnteresseerden.
Actuele situatie in Beemster

Na de opening door voorzitter Peter Heerschop werd een presentatie gegeven over de actuele situatie in de Beemster. Tijdens deze presentatie werd door Scott Kleijn toegelicht langs welke weg de opzet van het AED- en vrijwilligers netwerk in Beemster is gelopen sinds de oprichting van de stichting in 2007.

Burger Harthulp

De aanwezigen kregen een uitleg over de huidige dekking en beschikbaarheid in de 4 dorpskernen en de buitengebieden in Beemster. Om de dekking te vergroten is recent een samenwerking gestart met Brandweer Beemster. Deze samenwerking werd ook toegelicht.

Vandaag de dag telt Beemster 31 AED apparaten en meer dan 250 opgeleide vrijwilligers. 66 vrijwilligers zijn aangemeld bij Burger Harthulp en 28 AED’s zijn beschikbaar in geval van een calamiteit.

Tijdens de presentatie werd bovendien toegelicht dat voor vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij een reanimatie nazorg is geregeld. Dit wordt in primair door de lokale coördinatoren, Gerda de Vink en Scott Kleijn, verzorgd. Zij worden hiervoor getraind door Ambulance Amsterdam.

Presentatie Ambulance Amsterdam

Burger HarthulpAansluitend volgde een presentatie van Peter Dik en Peter van den Nouland van Ambulance Amsterdam. Met humor en relativeringsvermogen werd de aanwezigen op heldere wijze uitgelegd wat er precies gebeurt op het moment dat het hart getroffen wordt door ventrikelfibrilleren.

Met behulp van zeer aansprekende filmpjes werd duidelijk gemaakt waarom de eerste 6 minuten cruciaal zijn op het moment dat het hart een probleem heeft.

Demonstratie van een reanimatieBurger Harthulp

Na de pauze was het tijd voor de praktijk en werd een demonstratie gegeven van een reanimatie waarbij de samenwerking tussen vrijwillige hulpverleners en het ambulanceteam inzichtelijk werd gemaakt.

Tijdens de demonstratie werd realistisch nagespeeld wat er precies gebeurt op het moment dat vrijwilligers een reanimatie opstarten in afwachting van de ambulance.

Burger Harthulp

Bij aankomst van het ambulanceteam continueren de vrijwilligers de basale reanimatie (hartmassage en gebruik van de AED) terwijl het ambulanceteam gaat zorgen voor het vrijmaken van de ademweg, het toedienen van zuurstof en medicatie. Tevens wordt het slachtoffer aangesloten op de hartmonitor/AED van de ambulancedienst.

De demonstratie maakte voor de aanwezigen een hoop duidelijk. Na afloop werd uitgebreid de tijd genomen voor een toelichting op alles wat zich de minuten ervoor had afgespeeld en kon iedereen vragen stellen.

Tevens bestond de mogelijkheid om alle gebruikte materialen en apparatuur van dichtbij te bekijken.

Uitreiking hesjes en mondmaskersBurger Harthulp

De avond werd afgesloten met het uitreiken van veiligheidshesjes en mondmaskers aan de aanwezige, bij Burger Harthulp ingeschreven vrijwilligers. De hesjes en mondmaskers zorgen voor de eigen veiligheid van de vrijwilligers en bovendien zijn de hesjes belangrijk voor de herkenbaarheid door de professionele hulpdiensten en omstanders.

Peter Heerschop bedankte tenslotte Peter Dik en Peter van den Nouland voor hun inbreng deze avond en onderstreepte dit met een gezonde traktatie.

Al met al een zeer geslaagde, leerzame avond.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Burger Harthulp op zelf aanmelden als vrijwilliger? Kijk op www.burgerharthulp.nl of neem contact op met:

Foto’s

(met dank aan Marjanne Leenstra)

Ambulance Amsterdam

Peter Dik (l) en Peter van den Nouland (r) van Ambulance Amsterdam

SAM_9666.JPG

Samenwerking tussen ambulanceteam en vrijwilligers

SAM_9712.jpg

Gebruikte materialen, apparatuur en medicatie tijdens de reanimatie.

Informatieavond Burger Harthulp 5 november a.s

Op dinsdag 5 november organiseert de Stichting Beemster Hart Safe  samen met Ambulance Amsterdam (de ambulancedienst in onze regio) een informatieavond over Burger Harthulp.

BHH logoBurger Harthulp is het alarmeringsysteem waarmee burgers d.m.v. een SMS bericht of via een pager door de meldkamer (112) rechtstreeks opgeroepen kunnen worden in geval van reanimaties in de Beemster. Het systeem is sinds april 2012 actief in de Beemster en inmiddels zijn 65 burgers en 27 AED’s aangemeld via de website www.burgerharthulp.nl

Tijdens de informatieavond op 5 november wordt u, onder andere, geïnformeerd over de huidige stand van zaken in de Beemster. Maar dat niet alleen…..

Demonstratie reanimatie

ambulanceDoor de medewerkers van de ambulancedienst wordt een demonstratie van een reanimatie gegeven waarbij de samenwerking tussen vrijwilligers en ambulancepersoneel wordt getoond.

 

De ambulancemedewerkers nemen een ambulance en diverse apparatuur en materialen mee die getoond en gedemonstreerd zullen worden.

Het belooft niet alleen een informatieve, maar zeker ook een hele leerzame avond te worden!

Aanmelden

De avond is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in Burger Harthulp of ontwikkelingen op het gebied van de 6 minuten zones en de hulpverlening bij reanimaties binnen de gemeentegrenzen van Beemster.

Aanmelden is wel noodzakelijk i.v.m. het beschikbare aantal plaatsen.

Datum en tijd

dinsdag 5 november 2013, aanvang 20:00 uur

Locatie

Het Heerenhuis, Rijperweg 83, 1462 MD, Middenbeemster (bovenzaal, ingang rechterzijde)

Entree

Gratis

Aanmelden? Vul het contactformulier op de website in.

Graag tot ziens op 5 november a.s.

 

 

Brandweer Beemster versterkt Stichting Beemster Hart Safe

Afgelopen week zijn Brandweer Beemster en Stichting Beemster Hart Safe een samenwerkingsverband met elkaar aangegaan. Doel van de samenwerking is de dekking in Beemster door de AED vrijwilligers te vergroten.

Brandweer Beemster en Beemster Hart Safe

Op de foto: vlnr:
John Weenink (brandweer Beemster), Gerda de Vink, (Stichting Beemster Hart Safe), Scott Kleijn (Stichting Beemster Hart Safe), André Siebeling (Brandweer Beemster).

In het samenwerkingsverband is beschreven dat de korpsleden van de brandweer zich als vrijwilliger zullen inzetten voor de stichting Beemster Hart Safe.

Deze stichting is  verantwoordelijk voor de AED’s, de training en de opvolging door vrijwilligers bij reanimatiemeldingen in Beemster.

De samenwerking maakt onderdeel uit van de implementatie van Burger Harthulp in Beemster door de regionale ambulancedienst Ambulance Amsterdam en Beemster Hart Safe.

Stichting Beemster Hart Safe heeft de brandweerlieden verzocht ondersteuning te bieden in gebieden waar een geringe dekking van AED vrijwilligers was: het buitengebied van Noord- en Westbeemster en de kern Zuidoostbeemster. Door de samenwerking worden vanuit de brandweerpost in Zuidoostbeemster 12 brandweerlieden als AED vrijwilliger toegevoegd. Uit Middenbeemster worden 22 vrijwilligers toegevoegd.

De ondersteuning kan snel worden geboden; alle korpsleden zijn in het bezit van een geldig reanimatie- en AED-certificaat. In de zogenaamde ‘bevelvoerder van dienst’ brandweerauto is vanaf heden een AED aanwezig. De bevelvoerder van dienst komt bij een melding met deze auto, de andere vrijwilligers zullen zelfstandig en met eigen vervoer reageren. Het is vanzelfsprekend dat het brandweerkorps niet kan uitrukken voor een reanimatie wanneer ze tegelijkertijd zelf een inzet heeft.

Brandweer Beemster en Stichting Beemster Hart Safe zijn verheugd dat door deze samenwerking in Beemster de overlevings- en herstelkans voor slachtoffers met een hartstilstand aanzienlijk wordt vergroot.

 

Najaar 2013: AED herhalingsles op 9 oktober 2013

Zoals elk jaar organiseren wij ook in 2013 weer op 2 momenten herhalingslessen voor iedereen met een geldig reanimatie en AED certificaat.

Na het succes van de lessen in april jl. staat de eerstvolgende herhalingsles gepland op woensdag 9 oktober 2013.

Zoals gebruikelijk heeft u ook deze keer weer de mogelijkheid om voor een tijdsblok te kiezen:

 • van 19:00 tot 20:30 uur
 • van 20:30 uur tot 22:00 uur

U wordt weer gastvrij ontvangen op onze ‘thuislocatie’ in Het Heerenhuis in Middenbeemster.

KLIK HIER voor meer informatie en aanmelden.

Graag tot ziens op 9 oktober!

 

Jaarlijkse herhalingslessen 10 en 23 april 2013

Zoals elk jaar organiseren wij ook in 2013 weer de jaarlijkse herhalingsles voor iedereen met een geldig reanimatie en AED certificaat. Dit jaar worden de herhalingslessen gehouden op:

 • Woensdagavond 10 april 2013
 • Dinsdagavond 23 april 2013

Wij hebben gekozen voor 2 verschillende avonden en binnen deze avonden heeft u de mogelijkheid voor een tijdsblok te kiezen:

 • van 19:00 tot 20:30 uur
 • van 20:30 uur tot 22:00 uur

Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan de wens om meer keuze mogelijkheden voor het volgen van de herhalingslessen.

KLIK HIER voor meer informatie en aanmelden.

 

Extra herhalingsavond op 30 oktober 2012

Wegens groot succes van de eerste herhalingsavonden in april van dit jaar, organiseert Stichting Beemster Hart Safe opnieuw een herhalingsavond op 30 oktober a.s.

Ben jij in het bezit van een geldig AED en reanimatiecertificaat?

Dan kan je op deze herhalingsavond jouw kennis en kunde op peil houden. Uiteraard is er veel gelegenheid om te oefenen, immers bij een reanimatie is dat waar het om gaat.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de speciale pagina op deze website: klik hier.

Tot ziens op 30 oktober a.s.

 

Herhalingslessen een succes!

AED herhalingslesDe jaarlijkse herhalingslessen waren een succes. Verdeeld over twee avonden hebben ongeveer 45 hulpverleners kunnen kennis en vaardigheden opgefrist en hebben zij actief geoefend met beademen, reanimeren en het bedienen van de AED.

Ook heeft iedereen zich weer kunnen bekwamen in het uitvoeren van de stabiele zijligging. Er waren immers genoeg levende vrijwilligers om deze handeling te kunnen oefenen.

In de komende weken volgen 20 leden van buurtvereniging Ons Hoekje ook de herhalingsles.

 

Wilt u dit ook met uw buurtvereniging of wilt u de beginnerscursus volgen, neem dan contact met ons op. Ook kunt u rechtstreeks aanmelden door HIER te klikken.

 

Nog een paar dagen en dan….

Op 31 maart is het zover! Dan starten we met de alarmering van vrijwillige hulpverleners in de Beemster.

Op dit moment zijn er circa 20 hulpverleners aangemeld bij de meldkamer en ongeveer 20 AED’s. Een goede basis om mee te starten, maar uiteraard zijn er meer hulpverleners nodig.

Aanmelden kan op www.burgerharthulp.nl